Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online winkel worden geplaatst door consumenten of handelaars.

Consument betekent een persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten de handel, het bedrijf, het ambacht of het beroep van die persoon vallen.

Handelaar: een persoon die handelt voor doeleinden die betrekking hebben op de handel, het bedrijf, het ambacht of het beroep van die persoon, hetzij persoonlijk handelt, hetzij via een andere persoon die namens de handelaar handelt of namens de handelaar.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op handelaren voor toekomstige commerciële relaties zonder dat enige formele uiting daarvan nodig is. Tenzij uitdrukkelijk anders door ons goedgekeurd, kunnen we de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een handelaar worden gebruikt, niet aanvaarden.

Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant/handelaar geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Identiteit van de ondernemer
Eclatant Beauty B.V.
Vreeswijkstraat 19,
Emailadres: info@eclatant-beauty.com
KVK-nummer: 80532934

Levering
Eclatant Beauty BV bezorgt alleen in Nederland en België. Zendingen naar andere landen zijn mogelijk.

We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling via PostNL of een andere vervoerder naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht.

Levertijden zijn slechts bij benadering en de enkele overschrijding van een toegezegde leverdatum is geen tekortkoming van Eclatant Beauty BV.

Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, dan geldt de andere leveringstermijn. Een indicatie van de leverdatum of het bezorgmoment geldt niet als het overeenkomen van een afwijkende leveringstermijn.

Herroeping en retourzendingen

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, hebt u het recht het product binnen 30 (dertig) dagen na aflevering van het product (of indien van toepassing na aflevering van het laatste product) aan Eclatant Beauty BV te retourneren. De kosten voor transport van retourzendingen & afhandelen van retour zijn voor eigen rekening. Totale kosten van retourzending zijn 10 euro per bestelling.

Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:

(a) het product is gebruikt;

(b) u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;

(c) de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Eclatant Beauty BV zal binnen 5 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten (afhankelijk van de wijze van betaling kan dat bijvoorbeeld via de creditcardmaatschappij of rechtstreeks). Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte retourzending kosten.

Prijzen
Onze prijzen zijn vermeld in euro's en zijn inclusief BTW en verzending. De prijs van het product kan variëren afhankelijk van het verkoopkanaal, de distributie en speciale aanbiedingen. Prijswijzigingen worden ruimschoots voor de inwerkingtreding van de wijzigingen aangekondigd.

Garantie
Volledige garantie wordt gegeven in overeenstemming met het toepasselijke recht. De garantie is beperkt tot de houdbaarheidsdatum van het product zoals aangegeven op de verpakking, mits het correct is bewaard. Daarnaast dienen alle klachten met betrekking tot gebreken aan ons te worden gemeld maximaal binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek. In ieder geval dient de koper een gebrek te melden. Eclatant Beauty vergoedt alle verzendkosten in geval van klachten, fouten en gebreken. Als je een beroep wilt doen op de garantie of als je vragen hebt in verband met klachten, kunt u contact opnemen via info@eclatant-beauty.com

Klachten
Voor het indienen van een klacht over jouw aankoop kun je contact opnemen via info@eclatant-beauty.com. U kunt eventuele geschillen ook eerst online voorleggen aan een Nederlands geschillenorgaan via het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Wij zijn echter niet verplicht om aan die wijze van geschillenbeslechting mee te werken.

Allergie
Eclatant Beauty neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het ontwikkelen van haar producten. Echter kan helaas niet worden voorspeld of een allergische reactie optreedt, en is Eclatant Beauty daar niet verantwoordelijk voor. Bij een allergische reactie kan altijd contact worden opgenomen via info@eclatant-beauty.com voor vragen.