Refund policy

Herroeping en retourzendingen

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, hebt u het recht het product binnen 14 (veertien) dagen na aflevering van het product (of indien van toepassing na aflevering van het laatste product) aan Eclatant Beauty BV te retourneren. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening.

Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:

(a) het product is gebruikt;

(b) u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;

(c) de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Eclatant Beauty BV zal binnen 5 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten (afhankelijk van de wijze van betaling kan dat bijvoorbeeld via de creditcardmaatschappij of rechtstreeks). Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover u die kosten voor de retourzending niet zelf heeft voldaan.